top of page

Onze Kernwaarden

Gelijkwaardigheid, veiligheid en 'iedereen doet er toe' zijn kernwaarden van TaLente Zorg. Dit geldt ook voor aandacht, betrokkenheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, professionaliteit en ervaringsdeskundigheid. Wij hebben de mogelijkheid om kinderen met paarden en andere dieren om te laten gaan. Het verbinden van paarden en dieren met de zorg voor kinderen is het grootste rijkdom dat er maar kan zijn.

De kinderen die bij ons komen hebben vaak een (lang) traject achter de rug. Hierdoor is hun onzekerheid gegroeid. Bij ons kunnen zij tot rust komen. Wij bieden hen voorspelbaarheid, structuur en aandacht. Wij zijn zelf ook rustig en gestructureerd en hebben jarenlange ervaring in de omgang met uitdagend en afwijkend gedrag. Wij kunnen hierop inspelen en begeleiding bieden.

In de gewenningsfase is ons motto: zo min mogelijk prikkels, maar zoveel prikkels als nodig is.

Na de gewenningsfase laten wij de kinderen in hun eigen tempo stappen maken in hun ontwikkeling. Dit gaat gepaard met individuele begeleiding. Ze mogen zichzelf zijn, fouten maken en oefenen zonder afgewezen te worden.

 Pedagogische visie en het pedagogische klimaat

Het pedagogisch klimaat dat wij creëren bij TaLente Zorg wordt gekenmerkt door rust, reinheid en regelmaat.

Wij geloven dat onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid van ons als begeleiders, in combinatie met de ouderwetse 3 R’en, de randvoorwaarden zijn om een optimaal klimaat te kunnen creëren en te handhaven. Hierin zijn veiligheid, geborgenheid en acceptatie de voornaamste steunpilaren.

Onze pedagogische visie is uitgewerkt in onderstaande kernwaarden. Wij geloven dat het hanteren en naleven van deze kernwaarden helpt om dit pedagogisch klimaat te realiseren.

De TaLente Kernwaarden op een rijtje

Gelijkwaardigheid

Bij TaLente Zorg is gelijkwaardigheid enorm belangrijk. Iedereen is hetzelfde, maar uniek op zijn eigen manier. Wij willen ieder kind en zijn omgeving dezelfde mogelijkheden en kansen bieden, ongeacht hun uitdaging, afkomst, geloof of geaardheid. Samenwerken en samenzijn zijn de basis hiervoor.

 

Bij TaLente Zorg zal iedereen zich helemaal zichzelf voelen en geen onderscheid voelen. 

Veiligheid

Bij TaLente zorg creëren we een veilig klimaat voor de kinderen en hun omgeving. Een plek waar zij mogen zijn zoals zij zijn. Waar ruimte is om gedrag te oefenen, fouten te maken zonder afgewezen te worden of zich afgewezen te voelen, zonder oordeel, zonder geweld en druk. Veiligheid is een basisbehoefte die wij willen geven door rust, structuur, voorspelbaarheid en onvoorwaardelijkheid.

Ertoe doen

'Ertoe doen’ is een basisbehoefte voor ieder kind. TaLente gelooft dat het heel belangrijk is dat een kind het gevoel heeft dat het ‘ertoe doet’, dat het er mag zijn en dat dit de basis is van succes in het leven. Door te luisteren, niet te oordelen, en het (h)erkennen van uitdagingen kunnen wij hier een actieve en belangrijke rol in spelen. Door onze manier van begeleiden, het onafhankelijk zijn van grote instanties en onze (ervarings)deskundigheid kunnen wij het verschil maken voor een kind en zijn/haar ouders.

Aandacht en betrokkenheid

Door dagelijks beschikbaar te zijn voor de kinderen kunnen wij aandacht geven die ze verdienen en nodig hebben. Wij zorgen er met onze begeleiding voor dat wij aandacht en sturing kunnen geven op alle momenten van de dag.

 

Daarbij weten wij dat het omgaan met dieren, zoals onze coachpaarden en -honden een waardevolle bijdrage levert en een groot aandeel in de begeleiding kan bieden.

Eerlijkheid en betrouwbaarheid

Onze regels en afspraken staan en blijven staan. Consequent zijn in de begeleiding en bejegening zorgt voor gelijkwaardigheid bij de jongeren, voor iedereen gelden dezelfde regels. Structuur, voorspelbaarheid en nakomen van de afspraken is noodzakelijk. Wij zijn eerlijk in onze mening en houden rekening met de jongeren in de communicatie hierover. 

 

Wij kijken naar wat wél mogelijk is i.p.v. naar wat niet mogelijk is.

Professionaliteit

Wij zullen ons altijd blijven ontwikkelen. Dit doen wij door het volgen van scholing, workshops en opleidingen die bijdragen aan onze begeleiding . Zo zorgen wij ervoor dat wij altijd up-to-date blijven. Ook blijven wij geschoold op het gebied van dierenwelzijn en omgang met dieren. Wij zullen onze vakkundigheid door middel van intervisie, netwerkbijeenkomsten en contact met andere professionals onderhouden.

Ervaringsdeskundigheid

Wij streven ernaar om optimaal gebruik te maken van onze eigen (ervarings)deskundigheid en die van anderen. Ook is (ervarings)deskundigheid een must bij het aannemen van personeel. Wij geloven dat hier een van de sleutels tot succesvolle begeleiding van jongeren met een stoornis in het autismespectrum ligt.

 

Door onze ervaringen weten wij waar we het over hebben en kunnen wij de allerbeste zorg bieden. 

Verbinden van paarden en dieren met de zorg voor jongeren

Bij TaLente Zorg betrekken wij verschillende dieren bij de begeleiding van onze kinderen. In huis hebben wij 2 prachtige honden en in onze stal een paar dorpen verderop in de polder staan onze coachpaarden Don en Yero altijd klaar voor onze kinderen.

 

Benieuwd wat dieren kunnen doen bij de begeleding van dieren? Lees hier dan snel verder en maak kennis met de TaLente dieren. 

bottom of page