top of page

Via uw werkgever

 

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf


Dit kan bijvoorbeeld zijn in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

 

Via de belastingdienst


Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

Via de zorgverzekering


De activiteiten van TaLenteZorg worden (soms) voor een deel vergoed door uw zorgverzekering.

Om goed geïnformeerd te zijn over mogelijke vergoedingen is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of zorgconsulent.

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed.

Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars  een aparte vergoeding voor coaching. TaLente adviseert u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

 

Via PGB


Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

 

Via het UWV


Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. U kunt met uw UWV een Individuele

Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u uw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

Jongeren, studenten en minima


TaLenteZorg vindt het belangrijk dat iedereen, ook diegenen die het niet zo breed hebben, van coaching gebruik kunnen maken. In beperkte mate biedt TaLente Zorg jongeren, studenten en minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. Neem hiervoor contact met mij op.

Praktische info: betreft een consult/behandeling alternatieve geneeswijzen of counseling of psychosociale hulpverlening.

 

Coaching wordt uitgevoerd onder KvK nummer 74813269 met praktijknaam TaLenteZorg

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

VERGOEDINGEN

bottom of page