top of page

Over TaLenteZorg?

TaLenteZorg is een coachpraktijk voor kinderen met uitdagend gedrag. Vaak is dit gedrag gerelateerd aan autisme, adhd, hechtingsproblematiek, maar niet altijd.

 

Tijdens en na schooltijd kunnen kinderen bij ons terecht. Maar wij zijn er ook in situaties waarbij thuis, op school of in de omgeving de kinderen en/of ouders vastlopen. Op het moment dat andere hulpverlening of onderwijs zich geen raad meer weet kunnen wij ingeschakeld worden. Wij komen observeren, handvatten aanreiken en de kinderen zelf begeleiden thuis of in hun leefomgeving. Ook bieden wij de mogelijkheid om kinderen te begeleiden op onze locatie. Kinderen kunnen van 's ochtend tot 's avonds begeleid worden inclusief alle eetmomenten van de dag.

Onze medewerkers zijn opgeleid en ervaringsdeskundig. Hebben jarenlange ervaring in de jeugdzorg, verstandelijk gehandicapten zorg, maatschappelijke zorg, management, psychiatrie en binnen de justitiële kaders. Ook zijn wij expert op het gebied van uitdagend en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Wij zijn onvoorwaardelijk en zien in ieder kind hun talent. Wij werken met passie en liefde en leveren uitsluitend maatwerk. Dit houdt in dat wij kijken naar het kind, de ouders en de omgeving en zorgen hierin voor begeleiding op maat. Zie ook hiervoor onze kernwaarden.

Wij begeleiden de kinderen samen met een team van medewerkers, waaronder ook een gedragswetenschapper maar ook met onze dierlijke collega’s. Wij geloven in de kracht van de onvoorwaardelijkheid en het begeleiden zonder oordeel. Dit kan niemand beter dan onze collega’s op vier benen. 

talentezorg-zorg-autisme-begeleiding-kinderen.jpg

- Oprichter coachpraktijk TaLenteZorg - 

Nicole Hennecke

TaLenteZorg oprichtster Nicole Hennecke heeft vier kinderen, waarvan drie de diagnose autisme hebben gekregen. Voordat de diagnose autisme bekend werd loop je als ouders tegen heel veel uitdagingen aan: jouw kind vertoont afwijkend gedrag, het onderwijs weet zich geen raad, jouw netwerk kan je niet ondersteunen of begrijpt het niet, een partner met een andere kijk op het afwijkend gedrag, geen evenwicht tussen de draagkracht en draaglast, acceptatie en rouw. De wanhoop en onwetendheid die haar als ouder heeft getroffen heeft heel veel indruk gemaakt op haar.
 

Na de diagnose autisme blijven de uitdagingen maar nemen ze andere vormen aan: Welke plek is wél geschikt voor mijn kind, te lange wachtlijsten, overvraagde en niet gespecialiseerde hulpverlening, wisselende medewerkers, missende passie en continuïteit voor de kinderen, slecht verlopende communicatie en altijd het gevoel hebben dat de financiële kant meer op de voorgrond staat dan de hulpvraag van het kind.
 

Vanuit de visie dat zij dit als ouder van een kind met autisme heeft doorstaan en inmiddels de weg weet, heeft haar doen besluiten om andere ouders en hun kinderen hierin te ondersteunen.
 

Dit is de oorsprong van TaLenteZorg. TaLenteZorg is een succesvolle coachpraktijk die al veel kinderen en hun netwerk heeft kunnen ondersteunen. Wij werken iedere dag met 100% passie en inzet eraan om minder nodig te zijn.

Nicole-Henneke-TaLente-zorg.jpg
bottom of page